Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

06/08/2020


Chính sách này áp dụng cho mọi khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi ZTO Express Co., Ltd. và các chi nhánh của công ty, các đối tác liên kết được ủy quyền bởi ZTO. Chúng tôi luôn coi trọng sự riêng tư và việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.

Xem thêm ››