Thỏa thuận dịch vụ

Thỏa thuận dịch vụ

06/08/2020


NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý: Hàng cấm gửi: người gửi không được gửi những hàng hóa dễ cháy nổ, có tính ăn mòn, độc hại, truyền nhiễm, có tính phóng xạ, những hàng hóa vi phạm pháp luật, hàng hóa có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn vận chuyển hoặc những hàng hóa khác không được phép nhận gửi khác

Xem thêm ››